A TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ PROGRAM ALKALMAZÁSA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS MEGELÕZÉSÉBEN ÉS A KÁBÍTÓSZERESEK KEZELÉSÉBEN

G. CLEMENTS*, L. KRENNER**, és W. MÖLK***
*Maharishi University of Natural Law, Buckinghamshire, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
**Austrian Medical Association-TM, Vienna, Austria
***Austrian Association of Ayurvedic Medicine, Vienna, Austria

Az Egyesült Nemzetek, New York, N.Y. engedélyével újra kiadva a Bulletin on Narcotics-ból, vol. 40, 1988, pp. 51-56.


Ez a tanulmány annak a több mint 15 tanulmánynak az áttekintése, amelyekbõl arra lehet következtetni, hogy a TM program gyakorlása csökkenti a kábítószer-fogyasztást.
A Transzcendentális Meditáció (TM) hatékonyságát a kábítószer-függõség megelõzésében és csökkentésében az elmúlt 18 évben számos tanulmány dokumentálta. A program nem kimondottan rehabilitációs program, hanem személyiségfejlesztõ módszer. Emiatt, amikor eredményeként a pszichológiai problémák enyhülnek és a kábítószer-függõség csökken, ez a meditációs technika gyakorlásának automatikus vagy másodlagos következménye. Mivel a TM erõsíti az egyént, továbbá általános szintû és stabil jó közérzetet hoz létre, természetes módon megszünteti a kábítószerekre való igényt és a tõlük való függõséget.

BEVEZETÉS

A kábítószer-függõség abból az alapvetõ gyengeségbõl származik, hogy az egyén képtelen szükségleteit és vágyait kielégítõen beteljesíteni. Akkor nõ meg a kábítószer-fogyasztás valószínûsége, amikor gátolt az élet holisztikus jellegû növekedése, és az egyén kreatív intelligenciája képtelen teljes mértékben kifejezni magát. Az egyén a frusztráció, a feszültség és a csökkent kreativitás ördögi körébe kerül.

Az illetõ képtelen saját kreativitása és intelligenciája révén kikerülni ebbõl az ördögi körbõl. Ezért hiúsul meg oly sok rehabilitációs program, amikor a tanácsadó, orvos, alternatív kábítószer stb. külsõtámogatása megszúnik. Az egyén belsõ erofõrrásai nem fejlõdtek ki. Ezért a kreatív intelligencia helyreállítása az a közös alapelem, amely mindegyik rehabilitációs program sikerének elõfeltétele.

A TRANSZCENDENTÁLIS MEDITÁCIÓ PROGRAM ÉS A REHABILITÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA

A TM, ahogy Maharishi Mahesh Yogi tanítja, egyszerû, természetes, erõfeszítés nélküli és könnyen megtanulható technika. Naponta kétszer gyakorolják, 15-20 percig kényelmesen ülve, csukott szemmel. A TM nem kíván sem speciális környezeti feltételeket, sem speciális felszerelést, és mivel nem vallási jellegû, nem kíván sem vallásos meggyozodést, sem egyéb hitet. Alkalmazhatóságában ezért egyetemes.

A gyakorlat során az elme egy csendes, mégis teljesen éber tudatossági állapotba a "transzcendentális tudatba" nyugszik le. Ez a tudatállapot alapvetõen különbözik az ébrenléti, álmodó és alvó állapotoktól, és egy egyedülálló mély pihenéssel [1, 2], relaxációval és az agymûködés terén magas rendezettséget mutató pszichofiziológiai jellemzõk jól megkülönböztethetõ csoportjával társul, amelyeket EEG mérésekkel [3, 4] állapítottak meg. Az elme és a test eme egyedülálló állapota a szervezet "alapállapotának" nevezhetõ, melyben megtalálhatóak a fizikai rendszerek alapállapotainak holisztikus tulajdonságai. Különösen szoros kapcsolat látható ezen állapot és a kvantummechanika legújabb elméletei által leírt összes természeti törvény egyesített mezejének jellemzõi között [5]. E szoros kapcsolat magyarázattal szolgált a TM eredményezte holisztikus fejlõdésre.

Ezidáig körülbelül 350 tudományos kutatást végeztek több mint 25 ország kutatóintézeteiben. A szellemi és fizikai egészség számos mutatója jól meghatározhatóan javul, és a gyakorlat következtében a személyiség minden aspektusa holisztikus módon fejlõdik [6-8]. Konkrétan, számos tanulmány nyújtott bizonyítékot a rehabilitáció terén tapasztalt elonyeirõl.

A kábítószer-függõség csökkenése az egyén általános fejlodésének természetes velejárója, függetlenül a kábítószer-fogyasztás okától és függetlenül a használt kábítószer fajtájától. Ezért a TM program csökkenti az orvos által felírt nyugtatószerek, továbbá általában mind a receptre, mind a recept nélkül kapható gyógyszerek iránti igényt is [9-17].

A programban, amint a TM technikát elsajátították, semmilyen kísérlet nem történik abba az irányba, hogy a kábítószer használatát megtiltsák. A program nem ütközik egyetlen jelenleg alkalmazott, más rehabilitációs módszerrel sem, és kis költséggel megvalósítható. A TM gyakorlása szintén hasznosnak bizonyult magára a kezelõ orvosra nézve is [18].

TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK

1969-ben az elsõ tudományos kutatási programok egyike azt találta, hogy 143 kísérleti alany közül, akik a TM elkezdése elõtt marihuana, hallucinogének vagy "kemény drogok" rendszeres használói voltak, 119 teljesen abbahagyta, 22 pedig 50 vagy nagyobb százalékkal csökkentette a kábítószer fogyasztást, míg mindössze 2% maradt meg továbbra is rendszeres élvezetüknél [19].

Hasonló eredményeket figyeltek meg egy átfogóbb, 1862 kísérleti alanyon végzett tanulmányban [20]. A TM megkezdése elõtti hat hónapos periódus alatt a kísérleti alanyok 80%-a használt cannabist. Hat hónapos gyakorlás után 37% folytatta a cannabis használatát. 21 hónap után már csak 12% folytatta továbbra is. Összehasonlítható változások történtek a hallucinogének, barbiturátumok, amphetaminok és narkotikumok használatában. Az eredmények nagy érdeklõdést keltettek, számos további kutatást végeztek, amelyek megerõsítették az eredetileg találtakat.

Egy 1974-ben megjelent kutatás [21] a meditálók között jelentos csökkenést tapasztalt cannabis használata terén, míg a megfeleloen kiválasztott kontrollcsoportban csekély változás következett be. A csökkenés mértéke összefüggött azzal, hogy az illetõk hány hónapja gyakorolták a TM-et.

Egy prospektív tanulmányban [22] 10-10, korábbi kábítószer-fogyasztás terén megegyezõ kísérleti és kontroll alany kábítószer-használatát követték nyomon három hónapos idõtartamon keresztül. A kísérleti csoportban lévo alanyok, akik megtanulták a meditációs technikát, a kábítószer használatban jelentõs csökkenést mutattak, míg a kontroll alanyok megtartották a magas használati szintet. Mindkét csoportot pszichológiai teszteknek vetették alá, melyek a kísérleti csoport mentális egészségének javulását jelezték a nem meditáló kontroll csoporttal összehasonlítva.

Csökkenõ idegességet, valamint csökkenõ kábítószer-, alkohol- és cigaretta- fogyasztást állapított meg számos tanulmány [9, 22-25].

A TM megelozõ hatásáról számolt be az egyik vizsgálat [10], amelyben két korra és nemre való tekintettel azonos módon összeállított diákcsoport cannabis fogyasztását figyelték meg egy hat hónapos idõszak alatt. Az alanyok egyike sem használt egyik csoportban sem cannabist a kísérletet megelõzoen. A kontroll csoportban (n=61) a marihuánát használó egyének száma 0-ról 30%-ra emelkedett a tanulmány hónapjaiban, míg a TM programot gyakorló csoportban (n=71) négy hónap után mindössze 6,5% használt cannabist.

Olyan intézményekben, amelyekben az emberek többsége gyakorolja a TM-et, valószínûtlenebb, hogy a kábítószer-fogyasztás problémájával szembekerülnek. Nagyszámú kutatás mutatta be, hogy amikor a népesség egy százaléka gyakorolja a TM-et, vagy az egy százalék négyzetgyöke együtt egy helyen a TM-Szidhi programot gyakorolja, az adott területen a bunözés, a betegségek és balesetek aránya jelentosen csökken [5, 26].

Egy egyéves prospektív tanulmány a TM egy kábítószer rehabilitációs központban való alkalmazhatóságát vizsgálta meg 76 nyilvántartott kábítószeres figyelemmel kísérésével [27]. A teljes kábítószer-fogyasztás 57,6 %-kal csökkent. A cannabis származékok használata 58,2%-kal, az amphetaminok és barbiturátok 96,3%-kal, az ópium származékok 78,1%-kal és a hallucinogének használata 90,8%-kal csökkent. Az eredmények részletes tanulmányozása során a szerzõk a kábítószer-fogyasztás csökkenésében négy fázis irányvonalait fedezték fel. A magas motivációnak köszönhetõen az I. fázisban a kábítószer-használatban jelentõs csökkenés mutatkozott. Amikor a vizsgálati személyek a maga valóságában szembe találták magukat helyzetükkel, korábbi konfliktusaik és problémáik hatására korlátozott mértékben megint visszatértek a kábítószerhez a II. fázis-ban. A III. és IV. fázisban a kábítószer-fogyasztás ismét lecsökkent, ami a növekvõ önbizalom és a problémák kezelésében szerzett gyakorlatnak volt köszönhetõ.

Egy a TM programot mint másodlagos kábítószer-fogyasztás megelozõ módszert viszgáló kutatás [11] eredményei azt mutatták, hogy átlagosan 19 hónapos TM gyakorlás után mindenféle szer (beleértve az orvos által felírt nyugtatókat és általában az orvos által felírt gyógyszereket) használata szignifikánsan csökkent a TM gyakorlók között, míg a kontroll csoportban nem. A meditáció gyakorlásának idotartama és a meditáció rendszeressége pozitívan korrelált a csökkent kábítószer fogyasztással.

Ezt szintén megerõsítették egy másik tanulmányban [28], ahol a kísérleti alanyok, akik a TM-et rendszeresen gyakorolták, alacsonyabb kábítószer-fogyasztási szintet mutattak, mint azok, akik rendszertelenül gyakortak, habár mindkét csoport hasonlóan magas fogyasztási szintet mutatott a technika megtanulását megelõzõen.

KÖVETKEZTETÉS

Több mint 15 kutatás eredményeként úgy találták, hogy a Transzcendentális Meditáció program és különbözõ szerek fogyasztásának szignifikáns csökkenése összefügg. A kutatások továbbá azt mutatták, hogy a TM rendezettebb neurofiziológiai muködési formát fejleszt ki, amely lehetové teszi a meditáló számára, hogy stresszhelyzetekre hatékonyabban reagáljon.

Ezek az eredmények alátámasztják azt a hipotézist, hogy a TM program kiegyensúlyozott fiziológiai és pszichológiai muködésmódot alakít ki, melynek révén a potenciálisan romboló hatású viselkedés természetesen kiküszöbölõdik. Ez új reményt kelt egy olyan területen, ahol az uralkodó nézet szerint "semmi nem muködik".

A TM egyedülálló és szisztematikus jótékony hatásai megérdemlik mindazok azonnali és komoly figyelmét, akik kábítószeresek rehabilitációjával és megelozõ programokkal foglalkoznak.

Több mint 100 országban léteznek TM szervezetek, valamint képzett tanárok, és speciális bevezetõ programokat alakítottak ki és alkalmaztak a kábítószer-függoség területén. A lehetséges jótékony hatások bármely ország számára hatalmas mértékûek a korábban elvesztegetett emberi erõforrások visszanyerése tekintetében. Felhívjuk a figyelmét minden, ezen a területen muködõ szervezetnek, hogy használja ki e lehetõséget.
Elõzõ Kutatások következõ

UTALÁSOK, SZAKIRODALOM

Elõzõ Kutatások következõ