Csökkenõ szerhasználat

Eredmény: A TM gyakorlók véletlenszerûen kiválasztott csoportja és egy kontrollcsoport tagjai kérdõívet töltöttek ki a szerhasználati szokásaikról. Átlagosan 19 hónap TM gyakorlás után a szerhasználat szintje jelentõsen csökkent a Tm gyakorlók között, míg a kontrollcsoportté nem mutatott csökkenést. a szerhasználat szintje egyenes arányban csökkent attól függõen, hogy milyen régóta, illetve milyen rendszeresen meditált valaki. 

Értelmezés: A TM gyakorlása és a különbözõ szerek (legyenek akár receptre vagy nem receptre felírt, függõséget okozó vagy függõséget nem okozó, legális vagy illegális szerek) szedésének jelentõs csökkenése között összefüggést találtak. Ezek a változások spntán módon történtek a meditálóknál - a TM nem tartalmaz életstílusra vagy magatartásra vonatkozó megszorításokat. A TM eltünteti a dogfogyasztással kapcsolatos negatív lelki tulajdonságokat, ezzel egyidejûleg növeli a pozitív vonásokat. A kutatások azt is megmutatták, hogy a TM sokkal rendezettebb idegrendzeri mûködést fejleszt ki, képessé teszi a meditálókat arra, hogy ellenállóbban reagáljanak a stresszhelyzetekre. Ezek az eredmények alátámasztják azt az elméletet, amely szerint a Maharishi-féle Egyesített Mezõ Technika a fiziológiai és pszichológiai mûködés egy olyan kiegyensúlyozott állapotát teremti meg, amelyben a potenciálisan káros viselkedés erõfeszítés ésmegerõltetés nélkül elkerülhetõ.

Elsõ forrás:

Második forrás:

Elõzõ Kutatások következõ