Csökkenõ bûnözés - növekvõ bûnözés környezetében az életminõség javulása a városokban

Eredmény: Ez a visszamenõleges tanulmány 12 olyan várost vizsgált, amelyek lakóinak legalább egy százaléka 1972 végéig megtanulta a TM-et. Ezeket 12 olyan várossal hasonlította össze, ahol kevesebb ember gyakorolta a TM-technikát, de egyébként hasonló népesség, fekvés és bûnözési statisztika jellemezte. 1972 és 1973 között a 12 város közül nyolcban emelkedett a súlyos bûncselekmények száma, átlagosan 7,7 százalékkal. Az FBI úgynevezett Egységes Bûnözési Jelentése szerint ebben az évben az USA-ban a hasonló méretû városokban a bûnözés mértéke átlagosan 8,8 százalékkal nõtt, míg az "egy százalékos" városokban átlagosan 8,8 százalékkal csökkent a bûnözés mértéke. Ez a kontrollcsoporthoz képest 16,6 százalékos relatív csökkenést jelent. A bûnözési ráták változásában tapasztalt különbség a két város-csoport között statisztikailag is jelentõs mértékû (p<0,001, kovariáció analízise). Továbbá, a meditálók százaléka és a bûnözési arány csökkenése közötti korreláció ebben a felmérésben 0,66-ot tett ki (p<0,001), amely statisztikailag igen jelentõs érték.

Értelmezés: A szociológiai tanulmányok számos ellenõrizhetetlen változót tartalmaznak, bonyolulttá téve az ok-okozat közötti összefüggés határozott bizonyítását. Ebben az esetben mégis egyértelmûen látható a hatás. Továbbá, a számos, már bebizonyított drámai hatás, melyet a TM gyakorlóin láthattunk - a rendezettebb fiziológiai és lelki mûködés, az egyre jobb személyes kapcsolatok -, azt sugallják, hogy a TM-gyakorlók egy-egy csoportja önkéntelenül is javítja az egész lakosság életminõségét. Az egyén életében megjelenõ nagyobb harmónia és egyensúly természetesen növeli a város életében is a harmóniát és az egyensúlyt. E bevezetõ tanulmányból kitûnik, hogy ha egy város lakosságának egy százaléka gyakorolja a TM-et, az már elég ahhoz, hogy észrevehetõ változást hozzon létre az élet minõségében.

Forrás: Candace Borland és Garland Landrith III: "A Transzcendentális Meditáció hatása a nagyvárosok bûnözési statisztikájára" (Maharishi Nemzetközi Egyetem, Farfield, Iowa, USA).

Elõzõ Kutatások következõ