A vegetatív idegrendszer nagyobb stabilitása

Eredmény: A TM-technikát gyakorló kísérleti alanyok kevesebb spontán bõrellenállás-választ mutattak, mint a nem meditáló kontrollcsoport tagjai (p<0,01). Ez a vegetatív idegrendszer nagyobb stabilitását jelzi.

Értelmezés: A Transzcendentális meditáció stabilizálja az idegrendszert, amit a spontán bõrlellenállás-válaszok alacsonyabb száma mutat. Ez a stabilitás a technika gyakorlása után is fennmarad. Pszichofiziológusok általánosan kumutatták, hogy a bõrellenállás-válaszok alacsonyabb száma egyértelmûen összefügg a környezeti stresszekkel, a pszichoszomatikus betegségekkel és a viselkedésbeli egyensúlytalanságokkal szembeni nagyobb ellenállóképességgel, valamint a tökéletesebb idegrendszeri mûködéssel. A Transzcendentális Meditáció csökkenti az idegrendszer "zajszintjét", ezáltal több energiát szabadít fel az érzékelés, a gondolkodás és a célirányos tevékenység számára.

Források:

Elõzõ Kutatások következõ