Érdekességek

A meditáló város – II. rész: A Maharishi Menedzsment Egyetem

II. rész: A Maharishi Menedzsment Egyetem

A hetvenes évek elején alapított egyetem célja egy olyan oktatási modell megvalósítása, ahol a hallgatók nem csupán különféle tudományokkal töltik tele a fejüket, hanem a tudásszerzés középpontjában magának a megismerő embernek a megismerése áll. Az ember szellemi kibontakozása mellé az utóbbi években felzárkózott a környezettudatosság is, mint a spiritualitás fejlődés „alkalmazott aspektusa.” Az MUM-et sokszor nevezik „Amerika legzöldebb egyetemének” – mind az ott tanított tárgyak, mind pedig az ott uralkodó szemlélet miatt.

Tudat-alapú oktatás

Míg a mai oktatás elsősorban a tudásanyag elsajátításával, illetve legjobb esetben is a tanulás iránti motiváció felkeltésével foglalkozik, addig a Maharishi Egyetemen, valamint az egyetem általános- és középiskolájában egy olyan oktatási módszert dolgoztak ki, amely a megismerés mindhárom komponensére kiterjed: az elsajátított ismeretanyagra, az ismeretszerzési folyamatra és magára a megismerő egyénre. Így a diák mélyebb kapcsolatot épít ki a megszerzett tudással. Nem csupán egy halott adathalmazt hordoz a fejében, hanem a tudás személyiségének eleven részévé válik.

Az úgynevezett tudat-alapú oktatás legfontosabb eleme a a Transzcendentális Meditáció s a TM-Szidhi program gyakorlása. E módszerek révén az ember saját belső világának azokhoz a szellemi tartományaihoz is hozzáfér, amelyeket a hagyományos oktatás érintetlenül hagy. A meditáció, különösképpen az egyetemen végzett hosszú, csoportos meditáció szó szerint felszabadítja az embert, aki ezáltal kreatívabbá és kiteljesedettebbé válik. A meditáló cselekvését, világtapasztalását és egész életét egyre inkább az határozza meg, ami valóban ő maga, és egyre kevésbé irányítják a magára vett szociális kötöttségek, magatartásminták, félelmek, frusztrációk és stresszek.

Sokszor mondják a pszichológusok, hogy képességeinknek csak a töredékét használjuk. A Transzcendentális Meditáció kiváló eszköze annak, hogy ezeket a szunnyadó területeket ismét aktívvá tegyük, és – a saját és embertársaink javára – használatba vegyük azt az örömre, tudásra, bölcsességre és alkotásra való erőt, amely ott nyugszik mindannyiunk lelke mélyén.

Ez persze nem csak szépen hangzó elmélet, hanem nagyon konkrét formában is megmutatkozik. Az elmúlt évtizedekben több száz tudományos kutatás világított rá, hogy a Transzcendentális Meditáció révén növekszik a diákok intelligenciahányadosa és kreativitása, javulnak a problémamegoldó képességeik, egyszerre képesek a koncentrált figyelemre és a dolgok széles körű átlátására, továbbá az önmegvalósítás számos területén kimagasló eredményeket mutatnak. A TM hatékony segítségnek bizonyult a hiperaktivitás és egyéb tanulási rendellenességek leküzdésében is.

A pszichológia mellett az agykutatás is kezdi felismerni, hogy a „meditáló agy” sajátos tulajdonságokkal rendelkezik. A legújabb vizsgálatok szerint a TM gyakorlásával mintegy három hónap alatt egy olyan különleges idegrendszeri állapot alakul ki, amelyben az agyműködés teljesen rendezett, a különböző agyterületek egymással maximális összhangban – koherenciában – vannak. Ekkor az agy teljes, holisztikus egészként funkcionál, képességeit maximálisan kiaknázza, energiáit a legoptimálisabban használja. Ennek a sajátos idegrendszeri működésnek az eredményként jönnek létre a fent említett pozitív mentális változások.

A diákok

Milyenek hát a ezek a meditáló Maharishis diákok? Java részük teljesen normális emberi lénynek néz ki, nem valamiféle ifjúsági jógicsapatnak. Olyanok, mint a diákok mindenütt: nyüzsögnek, nevetgélnek, rögtönzött dobkoncertet rendeznek poharakon és közben énekelnek – hiszen fiatalok. A legmeghatározóbb élményünk talán az volt az itteni diákokkal kapcsolatban, hogy jó részükben érezhetően jelen van egyfajta szellemi tisztaság és összeszedettség, továbbá nyomát sem találni körükben a hazai egyetemi ifjúságra oly jellemző dekadens és önpusztító viselkedésnek.

Az campus egész területén tiltott a dohányzás, indoka egyszerű: tudományosan igazolt, hogy a dohányzás ártalmas az emberi egészségre, nem csupán a dohányosokéra, hanem környezetükre, és senkinek sincs joga, hogy mások egészségét rombolja. Egyszerű logika, reméljük, hogy másutt is követésre talál! Úgyszintén, alkoholos italt nem szolgálnak fel sehol az egyetem területén.

A Maharishi Egyetem magánegyetemként funkcionál, tehát az ide járó mintegy 1300 hallgató elég szép summát fizet azért, hogy itt tanulhasson. Természetesen vannak tanulmányi, szociális és egyéb ösztöndíjak, valamint további támogatási módok, amelyekből a diákság túlnyomó többsége részesül. Sokan vesznek fel diákhitelt is, amely a kőkemény és vasszigorú magyar rendszerhez képest jóval kedvezőbb.

Az egyetem oktatási programja teljesen akkreditált, tehát államilag – és nemzetközileg – elismert diplomát ad. A diákság mintegy háromnegyede külföldi, és a tanári kar is erőteljesen nemzetközi. Szinte minden náció megtalálható itt, az egyetemisták között különösen nagy arányban vannak jelen kínaiak, indiaiak, afrikaiak, valamint az Öböl-menti országokból származó arabok.

Az egyetemi oktatás

Majd minden hagyományos stúdium megtalálható itt, közülük a legnépszerűbbek a közgazdaságtan, a számvitel, a média, valamint az informatika. Utóbbin különösen sok az ázsiai diák, akik úgy jönnek ide egyetemre, hogy már megvan a végzés utáni munkahelyük, tandíjukat pedig néhány év alatt, fizetésükből törlesztik. Okos rendszer, hiszen mindenki jól jár, a diákok, a cégek és az egyetem is!

Mindezek mellett néhány rendhagyó és szokatlan képzés is akad itt. Kettőt emelnék ki ezek közül. Az egyetemi alapképzés legnépszerűbb szakjává nőtte ki magát a „sustainable living”, melyet leginkább környezettudatos életnek vagy gazdálkodásnak fordíthatunk. A sustainablitiy, azaz „fenntarthatóság” fogalma a magyar nyelvbe még nem került át. Arra az eszményre utal, ahogyan bánnunk kellene a rendelkezésünkre álló környezeti erőforrásokkal, hogy azok ne merüljenek ki: életvitelünk, gazdaságunk, fogyasztásunk és technikai fejlődésünk „fenntartható” legyen a következő évszázadokban is.

Az SL-diákok egyrészt olyan módszereket tanulnak, amelyek révén elősegíthető a környezetet nem terhelő életmód, építkezés, energiatermelés, valamint, ipari és mezőgazdasági termelés. A szélerőművek építésétől a biogazdálkodáson át az ökoépítészetig rengeteg mindennel foglalkoznak. Másrészt, egy olyan szellemiséget és gondolkodásmódot sajátítanak el, amely minden környezettudatos magatartás alapja: az úgynevezett mélyökológia nem más, mint alkalmazott spiritualitás, tudtam meg a tanszék alapítójától és oktatási programjának vezetőjétől, Lonnie Gamble-től, akivel elutazásunk előtt két nappal volt szerencsénk együtt ebédelni. Ha ugyanis az ember nem érti és nem éli meg, hogy elválaszthatatlanul egy a környezettel és minden élőlénnyel, akkor tovább folytatja a természetet kizsákmányoló és végső soron önmagát elpusztító életmódját. Ezért, hangsúlyozza Gamble professzor, nem elég, ha csupán „környzetbarát” technológiákat alkalmazunk. A technológia semmit sem változat meg, ha maguk az emberek nem változnak meg és nem élnek másként, vagyis összhangban a természettel.

Az SL tanszék épülete, kerti kemencével és gyógynövény kerttel

Lonnie Gamble egy rendkívül figyelemre méltó, nagy küldetéstudattal megáldott ember, aki néhány évvel ezelőtt szinte egymaga hozta létre azt a tanszéket, amely mára az egyetem egyik fő vonzerejévé lett. Eredetileg elektromérnök, több egyetemen is tanít, országszerte előadásokat tart, cikkeket ír, a megújítható energiatermeléssel kapcsolatban számos szabadalma van és ezek kiaknázására tucatnyi céget alapított. Tanításait éli is: autóját biodízel hajtja, és ő a társalapítója a Fairfieldtől pár kilométerre felépült ökofalunak, ahol szalmabálás technológiával épült, napelemes, szélkerekes, biokerttel körülvett otthona található. Mint viccesen mondja az általa alkalmazott környezetbarát technológiákra utalva, már tizenhét éve nem fizetett villanyszámlát.

A tanszék megalakulásakor a Maharishi Egyetem volt az Egyesült Államokban az első oktatási intézmény, amely teljes körű képzést kínált a témában. Az elmúlt években már több egyetem is követte példáját.

Az SL tanszék áprilisban átadásra kerülő, teljesen környezetbarát épülete kívülről
A új épület belülről, még építés alatt. Az öko-dizájn itt látszik csak igazán: az oszlopokként szolgáló farönköket egészben, csiszolás nélkül állították be az épületbe – így erősebbek, mint az acél. Az épület pedig végső soron több energiát termel, mint amennyit felhasznál

A védikus tudomány szakot a tudat tudományának is nevezhetjük. Ennek középpontjában Maharishinek a védikus hagyománnyal kapcsolatos meglátásai és magyarázatai állnak, melyek átfogják az ember és a természet működésének egészét.

A tudat természetét, fejlődését, szunnyadó lehetőségeit a hallgatók számos oldalról ismerhetik meg. A legfontosabb természetesen saját tapasztalatuk, melyre kiváló lehetőséget ad a reggel és este csoportosan végzett hosszú, mély meditáció. Emellett a tudat tudományának humán és reál oldalával is megismerkednek, előbbit a védikus hagyomány, valamint az emberiség vallási és spirituális tradíciónak alapvető tanításai és a szanszkrit nyelv tanulmányozása, utóbbit a modern természettudomány legújabb felismerései adják, a kvantumfizikától az agykutatásig.

Az elmélet mellett azonban e szakon fontos szerepet kapnak a hagyományos tudás gyakorlati technikái is. A testi-lelki egészség és harmónia megteremtésének olyan módszerei szerepelnek a palettán, mint az ájurvéda, a jóga, a szthápatjavéda és a pulzus olvasása.

Az egyetemi élet

Az egyetemi életben központi jelentőségű a néhány éve átadott Diákcentrum épülete, ahol az ebédlő mellett találhatók még tantermek, egy nagy előadóterem, egyetemi kávézó, diáktanya (amelynek egyik fala egy hatalmas tábla, ahová a diákok bármit írhatnak vagy rajzolhatnak), valamint az étkező hatalmas konyhája. Az alagsorban számítógépek állnak a diákok rendelkezésére, a gépek mellett pedig billiárd és csocsó asztalok, ahol az órák közötti időpontokban hatalmas, nemzetközi csaták zajlanak.

Az Diákcentrum épülete belülről. Szemben lent az egyetemi ajándékbolt, fent az ebédlő bejárata. Középen a kissé megemelt rész a Brahmaszthán, az a beépítetlenül hagyott rész, mely a védikus építészet elvei szerint a kozmikus energiákkal kapcsolja össze az épületet

A diákcentrum, teljes nevén Argiro Student Center egy kétszintes, kb. 4500 négyzetméteres épület, melyet az előcsarnokban elhelyezett emléktábla szerint legnagyobbrészt az egyetem volt neurológia professzorának pénzadományából építettek. Magyarországon még nincs gazdasági-társadalmi háttere az efféle adakozásnak, ám Amerikában bevett gyakorlat, hogy az egyetemek egy-egy meggazdagodott diákja pénzadományokkal vagy alapítványok létrehozásával támogatja az egykori Alma Matert. A Maharishi Egyetem több épülete, bennük pedig az egyes termek (még az ebédlők is!) egy bőkezű szponzor nevét viselik. Dr. Argiro egyébként az agykutatásban alkalmazott 3D-s képalkotó szoftverrel alapozta meg vagyonát. Cége, melynek éléről néhány éve vonult nyugdíjba, ma 300 alkalmazottat foglalkoztat. Felesége, a cég egykori kommunikációs igazgatója, jelenleg az egyetem média programjának meghívott oktatója.

Az épület az ősi védikus építészet, a Szthápatja véda elvei alapján készült, amelyet ötvöztek a legmodernebb ökoépítészeti módszerekkel. Így nem meglepő, ha számos jellemzője – többek közt az extra hőszigetelés, az energiatakarékos hőcserélő rendszer, valamint a kizárólag természetes alapanyagok (pl. bambuszpadló, marmóleum) használata – alapján elnyerte az amerikai ökoépítészeti tanúsítványt is. A Szthápatja hatás nagyon erős: rendkívül kellemes érzés benne lenni, az ember nyugodt, de mégis éber. Sokszor ebéd vagy vacsora után is hosszasan beszélgettünk még az ebédlőben – valahogy mindig nehezen akaródzott elmenni innen. Különösen érdekes az épület megvilágítása: a középső kupola üvegablakain, valamint a tető alatti hatalmas, háromszög alakú ablakon csak úgy ömlik be a természetes fény. Az utóbbira belülről ráfestett ragyogó nap különös hangulatot ad a belső térnek. A világítást pedig – mint megtudtuk – fényérzékelők kapcsolják fel és le a külvilágból bejövő fény erősségének függvényében.

Számunkra úgy tűnt, a szociális élet legfőbb színtere az étkező: itt eszik mindenki, diákok, tanárok, sokan a városban élő és dolgozó emberek között, valamint természetesen a mi meditáló csoportunk tagjai. Ennek megfelelően hatalmas szociális élet dúl, melyben mindenféle korosztály képviselteti magát. Az étkező a Diákcentrum emeletének nagyobb részét foglalja el. Kizárólag bioalapanyagokat használ, a menü pedig vegetáriánus. Ki is van rakva a bejárat mellé a PETA, az állatokkal való etikus bánásmódért küzdő nemzetközi szervezet elismerő oklevele. Jelenleg egyébként ez az egyetlen olyan egyetemi étkezde az Államokban, amely teljes mértékben húsmentes étkezést biztosít. Valószínűleg előírás, hogy ha az egyetemnek vegetáriánus menzája van, akkor elegendő fehérjét kell kínálni a tanulóifjúságnak, mert minden nap bőven van tofu, quinoa, mung dál, sajt, tejtermékek és egyéb fehérje gazdag táplálék.

Az ebéd mindenki számára a nap egyik fő eseménye, és ez nem véletlen. Az étel az átlag közétkeztetéshez képest rendkívül jónak mondható (noha a cikk szerzője egyoldalúan elfogult a házi koszt, különösképp a felesége főztje iránt), a sütemények pedig egészen fantasztikusak! És szinte mindig van édesség, a vendégek egyöntetű, nagy örömére. A változatosság a magyar valósághoz képest egészen rendkívüli: mintegy 50 ételféleség van kirakva. Öt, hat vagy hét főfogás, és rengeteg kísérőétel, saláták, öntetek, szószok, zöldségek, csírák, dálok stb. amelyekből mindenki olyan ebédet vagy vacsorát válogat össze magának, amit csak akar. Kezdetben az ember szinte be sem tud telni a változatossággal, aztán viszont hamar megszokja a bőséget.

A Diákcentrum belsejének túloldala: balra lent a „Visvasánti” (Világbéke) kávézó, jobbra egy „welcome center”, a bejárat felett pedig a „híd”, amely az étterem egyik különösen hangulatos és felettébb kedvelt része. Leggyakrabban mi is itt tanyáztunk, kivéve a diáktanács és egyéb szervezetek számára fenntartott időben, akik szemmel láthatóan szívesen tanácskozták meg ügyeiket ebédidőben. Az ablakon túl egy széles terasz található, ahová jó időben ki lehet ülni

Az egyetemi terület egyébként nagyon bájos, tele van kis kacskaringós utakkal meg patakokon átívelő hidakkal. Legjobban a fákra akasztott csilingelő szélcsengők tetszenek, soha ilyen dallamosakat nem hallottam! Nem csak csengenek-bonganak, hanem szinte dallamos zenét játszanak. Szinte mindig az volt az érzésem, hogy van egy kis külön tündérük, aki játszik rajtuk, ha valaki arra jár. A fák alatt sok helyütt kis padok: lehet ott olvasni, órára készülni, napozni vagy éppen elmélyült beszélgetést folytatni a lányokkal-fiúkkal. Indiai származású biokémikus barátunk – akinek egyébként a neve is fuvolajátékost jelent – esténként gyakran játszott e padokon ülve könnyed, tavaszt idéző dallamokat bambuszfuvoláján. Olyan volt, akárcsak a gópíknak fuvolázó Krisna, és nem is lepődtünk meg, hogy az egyetemista lányok is éppúgy rajongva gyűltek körülötte.

Az egyetem körül a füves rész védett terület: vad prérifű borítja, mint valaha az állam 99,9 százalékát. Iowa most Amerika egyik éléskamrája: az egykori prérit felváltották a kukoricaföldek, melyek között csak itt-ott található egy szójaültetvény. Mint megtudtam, szinte semmilyen más növényt nem termelnek itt, a legtöbb zöldségfélét máshonnét hozzák. Az erőteljesen iparosított, monokultúrás amerikai mezőgazdaság elég távol áll a fenntartható helyi gazdálkodástól: a bioboltból ingyenesen elvihető számos magazin egyikében olvastam, hogy az országban egy átlagos falat 1500 mérföldet (2400 km-t) utazik, mielőtt valaki elfogyasztja.

Kétségtelen, hogy a világ egyik legkülönösebb egyeteme a fairfieldi Maharishi Menedzsment Egyetem. Újításai, merész kísérletei olykor döbbenetet vagy megütközést váltanak ki a konzervatívabb akadémiai körökben. Hogy egy elszigetelt tündérsziget marad a tudásipar óceánján vagy a korát megelőző újító kezdeményezés, mely a jövő oktatásának alapjait fekteti le, az elkövetkező évek mutatják majd meg. Az egyetem oktatói és diákjai mindenesetre nem kevés küldetéstudattal rendelkeznek, és bíznak abban, hogy mások is követik majd példájukat és alkalmazzák módszereiket.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*